Kalıcı kalp pili ameliyatını bölgesel (lokal) anestezi altında yaparız. Pil kutucuğunun (jeneratör adı verilir ve içinde elektronik devreler, bilgisayar hafızası ve pil mevcuttur) yerleştirmek için sağ veya sol köprücük kemiğinin hemen aşağısında cilt ve cilt altı doku ve dokuda 4-5 cm uzunluğunda kesi yapar ve cilt altında boşluk yaratır; “cep” açarız. Daha sonra köprücük kemiği altından geçen toplardamara iğne yardımıyla girer ve röntgen ışığı altında bu damarı takip ederek kalp içine kalp pilinin elektrodlarını yerleştiririz. Bu elektrodlar hastanın ihtiyacına ve aritminin (ritim bozukluğunun) çeşidine göre 1, 2 veya 3 adet olabilir. Ardından elektriksel ölçümler yapar ve elektrodun kalp içindeki konumu anatomik ve elektriksel açıdan uygun bulursak elektrodun (veya elektrodların) kalp içindeki uçlarını karışık bir düzenekle kalp dokusu içine uzaktan sabitleriz. Diğer, bize yakın (dışarıdaki) uçlarını ise jeneratöre bağlar ve bu jeneratörü de başlangıçta köprücük kemiği altına açmış olduğumuz cebe yerleştirir ve cildi dikerek kapatırız. Kalıcı kalp pili ameliyatı günümüz teknolojisinde ve koşullarında nispeten basit ve önemli sorunlara yol açma riski çok düşük bir işlemdir.

Hastamızı genelde bir gün sonra taburcu ederiz.

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, http://www.draliserdarfak.com

Bu sayfalarımız da konuyla ilgilidir:

  1. Kalp pili kime takılır?
  2. ICD ler (otomatik şok cihazları)
  3. Kalp pili hastalarına bilgiler