Hipertansiyon (yüksek tansiyon) atardamarlardaki kan basıncının normalden yüksek olması hastalığıdır. Kalp kasıldığında atardamarlar içinde oluşan kan basıncına “büyük tansiyon (sistolik tansiyon)”, gevşediği sıradaki basınca da “küçük tansiyon (diyastolik tansiyon)” denir. Kan basıncının ifade birimi “milimetre civa” (mmHg) dır. Örneğin 140 / 80; büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun ise 80 mmHg olduğunu ifade eder.

Kalp sağlığı açısından ideal kan basıncı 120 / 80 mmHg’ nın altında olmalıdır. 120 nin veya 80 nin üzerindeki değerler hipertansiyon olarak adlandırılır.

Büyük tansiyonun 140’ dan ya da küçük tansiyonun 90 mmHg’ dan yüksek olması tedavi gerektirir. Şeker hastalığı, kalp hastalığı veya böbrek yetmezliğiniz varsa daha düşük değerlerde bile tedaviye başlanması gerekir.

Hipertansiyon neden tehlikeli ve önemli bir hastalıktır ?

Hipertansiyon iki nedenle tehlikeli ve önemli bir sağlık sorunudur:

1. Hipertansiyon çok yaygındır. Ülkemizde yaklaşık her 10 erişkinden üçünde hipertansiyon vardır. Yaşla birlikte hipertansiyon sıklığı artar; 50 yaşındaki her 2 kişiden birinde, 70 yaş üzerindeki her 3 kişiden ikisinde hipertansiyon vardır.

2. Hipertansiyon kendisi bir hastalıktır; ayrıca kalp krizi, kalp yetersizliği, felç gibi hastalıkların ve erken ölümün tetikleyicisidir. Bu nedenle ciddi ve yaygın bir sağlık sorunudur.

Hipertansiyon belirti verir mi?

Hayır. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermez. Hipertansiyon sinsi bir hastalıktır. Çok yüksek tansiyona rağmen yıllarca bunu hissetmeyen çok sayıda kişi vardır. Belirti vermese de, yakınmaya yol açmasa da hipertansiyon kalbe ve damarlara zarar verir. Bu nedenle herhangi bir yakınmanız olmasa bile hipertansiyonun erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

Baş ağrısı, ense ağrısı, sinirlilik, görme bozuklukları hipertansiyona bağlı olabilir. Ancak unutmayın, hipertansiyon çoğu zaman hissedilmez.

Bende hipertansiyon var mıdır?

Hipertansiyon genetik bir hastalıktır. Ailesinde hipertansiyon olan kişilerde hipertansiyonun riski daha fazladır. Buna ek olarak; fazla kilosu olanlarda, düzenli egzersiz yapmayanlarda, fazla tuzlu beslenenlerde, gebelik sırsında kan basıncı yüksek seyreden kadınlarda hipertansiyon riski daha fazladır.

Kan basıncı nasıl ölçülür ?

Kan basıncını kol atardamarından ölçeriz. Doğru ölçüm için tıbbi onayı olan cihazlar kullanılmalıdır. Mobil telefonlar ile eşleşen ve tansiyon ölçümlerini doktora otomatik olarak gönderebilen cihazlar tercih edilmelidir.

Kan basıncı:

  1. Muayene sırasında ölçülebilir: Doktor veya hemşire tarafından çeşitli cihazlarla kan basıncı ölçülebilir. Bazı kişilerin kan basıncı muayene sırasında heyecan, stres vb nedenlerle kan basıncı yükselir; bu duruma “beyaz önlük hipertansiyonu” denir.
  2. Evde hastanın kendisi veya yakınları tarafından ölçülebilir: Uygun cihazı kullanmak kaydıyla herkes kan basıncı ölçümü yapabilir. Evde yapılan ölçümler doğru yapılmak kaydıyla gerçeği daha iyi yansıtır. Teşhis ve tedavi için yol gösterir. .
  3. Holter tansiyon cihazı ile ölçülür: Otomatik ve hafızalı bir cihaz yardımıyla hastanın kan basıncı 24 saat süreyle ölçülür. Hastanın günlük hayatını etkilemeden gerek günlük aktiviteler sırasında gerekse uyku sırasında yapılan bu ölçümler özellikle beyaz önlük hipertansiyon şüphesi varsa tercih edilir. İlaç alan hastalarda ilaçların başarılı olup olmadığı en iyi Holter kan basıncı (Holter tansiyon) kaydı ile anlaşılır.

Hipertansiyon şüpheniz varsa akıllı tansiyon takip cihazlarımız ile evinizde otomatik olarak tansiyon takibi yaptırmak için BU LİNKTEN bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Bu sayfalarımıza da konu ile ilgilidir:

Tansiyon ölçtüğünü cihaz sertifikalı mı?