Tansiyon Ölçtüğünüz Cihaz Sertifikalı mı?

2022-03-17T15:21:46+03:00

Tıbbi standartlara uygun kan basıncı ölçüm cihazlar listesi Avrupa Kardiyoloji Derneği, Uluslararası Hipertansiyon Derneği ve Dünya Hipertansiyon Federasyonu’nca desteklenen bağımsız uzmanlar kurulu (STRIDE BP) tarafından yayınlanır ve güncellenir. Asgari teknik yeterliliğe ve hassasiyete sahip cihazlar "uygun (validated)" cihazlar listesine alınmıştır. Bunun için ölçümlerin doğruluğunun klinik çalışmalarla kanıtlanmış ve bilimsel dergilerde yayınlanmış olması şartı aranıyor. Bu [...]