Mitral Valv (kapak) Prolapsusum var, önemli mi?

Mitral valv prolapsusu (MVP) kalp muayenesi olan kişilerde sıkça konan bir tanıdır. MVP oldukça sık rastlanan bir durumdur. Tüm toplumdaki bireylerde MVP sıklığının % 3-8 oranında olduğu söylenebilir.

Mitral kapak prolapsusu nedir ?

Mitral kapağın gevşek ve esnek yapıda olduğu ve bundan dolayı kapak hareketlerinde normalden farklı bazı özelliklerin saptandığı bir durumdur. Doğumsal bir durumdur; ancak tanısı herhangi bir yaşta konabilir.

MVP tanısı nasıl konur ?

Mitral kapak prolapsusu (MVP) tanısı doktor muayenesi ile veya ekokardiyografi ile konabilir.

Kapağın gevşek ve esnek yapısı kalpte normalde duyulmayan bir üfürüme neden olur. Ayrıca kapağın yapısındaki ve hareketlerindeki farklı özelliklerin ekokardiyografi yoluyla görüntülenmesiyle de tanı konabilir.

MVP nin belirtisi var mıdır ?

Çoğunlukla yoktur. MVP, çoğunlukla başka nedenlerle yapılan muayene sırasında rastlantısal olarak saptanır. Bazen de çarpıntı, göğüs ağrısı gibi yakınmalarla başvuran hastalarda teşhis edilebilir.

Çarpıntı veya göğüs ağrısı yakınmalarıyla hekime başvuran kişilerde MVP saptanması her zaman bu yakınmaların nedeninin MVP olduğunu da kanıtlamaz; yani MVP çoğu zaman sessiz seyreden, iyi huylu bir hastalıktır.

MVP nin zararı var mıdır ?

MVP hastalarının büyük çoğunluğunda yaşam boyu ciddi bir sorun yaşanmaz. Ancak çok seyrek de olsa kapak dokusundaki gevşeklik zamanla ilerleyebilir. Bu gevşeklik nedeniyle kapak tam kapanamaz ve kalp kasıldığı zaman sol karıncıktan sol kulakçığa kan kaçışı olur (mitral yetmezlik). Bu durum özellikle bazı seyrek durumlarda ilerleme ve artış gösterebilir; bu halde kalbin performansı olumsuz yönde etkilenebilir. Ender olarak kalp büyümesi ve kalp yetmezliği gelişebilir.

MVP nin tedavisi gerekli midir ?

MVP çoğunlukla tedavi gerektiren bir hastalık değildir. Bazı hastalarda MVP zemininde ortaya çıkabilen çarpıntı ve göğüs ağrısı yakınmaları olabilir. Bazı kişilerde de MVP tanısı konduktan sonra, belki de hastalık varlığı düşüncesi ile hastanın yakınmaları ve endişesi daha da artabilir. Bu tür durumlarda, MVP varlığının önemli bir sağlık sorunu olmadığı, çok büyük olasılıkla herhangi bir risk oluşturmadığı konusunda bilgi ve güvence verilmesi esas rahatlatıcı yardımdır.

Yine de çarpıntı yakınmaları devam eden bazı hastalara kısa süreli ve geçici olarak bazı ilaçlar önerilebilir.

MVP nin takibi gerekli midir ?

Çoğu MVP olgusu yaşam boyu sessiz ve sorunsuz seyreder. MVP nin ne sıklıkla takip edileceğine ilişkin tam bir görüş birliği yoktur; muayene bulgularına ve EKO da gözlenen kapak yapısına ve fonksiyonuna göre karar veririz.